De geografie van oorlogsmisdaden, humanitaire crisis en bijhorende slechte oogsten in Tigray (Noord-Ethiopië)

Faculteit Wetenschappen
Lezing | Volwassenen
15u50 - 16u30
Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 35
Auditorium 7

Sinds 1994 is de vakgroep Geografie al actief in Tigray. Nu er een oorlog woedt, verlegde de focus zich van regionale geomorfologie naar de regionale geografie van humanitaire crisis en overlevingsstrategieën. Hoor er meer over en duik in de meer dan 20 kaarten van de "Atlas of the humanitarian situation in Tigray"

Terug naar overzicht

Voortbouwend op onze geografische onderzoeksexpertise in de tropische bergen van Tigray (Noord-Ethiopië) sinds 1994, werd de focus verlegd van regionale geomorfologie naar de regionale geografie van humanitaire crisis en overlevingsstrategieën, nadat de Tigray-oorlog in november 2022 begon.

Onze onderzoekers creëerden de "Atlas of the humanitarian situation in Tigray", waarin ze de vreselijke situatie waarin ongeveer 6 miljoen Tigrayers zich bevinden, optekenden en in kaart brachten. Om dit te doen, hebben ze contact opgenomen met contactpersonen in verschillende districten van Tigray. Ze verzamelden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de humanitaire crisis op het niveau van districten of subdistricten.

De meer dan 20 kaarten van de atlas bevatten achtergrondinformatie over administratieve indeling, sociale en natuurlijke hulpbronnen, evenals locaties van intern ontheemden, bloedbaden en burgerslachtoffers, humanitaire toegang en behoeften, en distributie van humanitaire hulpgoederen. Tal van internationale organisaties gebruikten de atlas als referentiebron.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar hoe het conflict de landbouwactiviteit voor het groeiseizoen 2021 en 2022 heeft beïnvloed. Informatie over de neerslagcondities, veldwaarnemingen (van 262 landbouwpercelen) en interviews werden samengevoegd met analyse van satellietbeelden van 2019 tot 2022. De veldwaarnemingen van 2022 bevestigen een dramatische trend, met een grotendeels falend teeltseizoen.

Aanvullend onderzoek richtte zich op het effect van de oorlog op de houtachtige vegetatie in Tigray, dat sinds de jaren 1990 een modelgebied voor milieubehoud was. Een meta-analyse van oude kaarten onthult ook dat de rechtvaardiging voor de etnische zuivering van West-Tigray op los zand gebouwd is. Bij gebrek aan significante internationale reacties wordt Tigray nog steeds geconfronteerd met acute hongersnood en de dood.

Illustratie: Sébastien Nemeth / RFI

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in volgende activiteiten