Plantenbiotechnologie: vandaag en morgen

Faculteit Wetenschappen
Debat | Volwassenen
14u00 - 14u40
Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 35
Auditorium 7

De Universiteit Gent is de bakermat van de plantenbiotechnologie. De fundamenten werden in de jaren ’70 en ’80 gelegd door prof. Marc Van Montagu en Jeff Schell. Het VIB-UGhent Center for Plant Systems Biology is wereldvermaard voor baanbrekend moleculair en celbiologisch onderzoek naar groei en ontwikkeling van planten. Vandaag voert het eveneens translationeel onderzoek uit met het oog op het bevorderen van duurzame landbouw.

Terug naar overzicht

Wij brengen de stichter van het departement, prof. Marc Van Montagu en de huidige vicedirecteur, prof. Geert De Jaeger samen om te debatteren over het verleden, het nu en de toekomst van de plantenbiotechnologie. Het interview wordt geleid door alumnus dr. Nick Vangheluwe, manager research policy and projectcoördinator bij Euroseeds, tevens gastprofessor aan onze faculteit.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in volgende activiteiten