Alumni in de cultuursector

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Tentoonstelling
14u00 - 17u00
Rozier
Rozier 44
Faculteitsbibliotheek, balie vleugel Magnel

De afgestudeerde historici, taal- en letterkundigen, kunstwetenschappers, filosofen, vertalers en tolken zwermen breed uit. Ze komen terecht in breed spectrum van jobs, die vaak een culturele inslag hebben. Hoe zetten zij hun unieke vaardigheden in op de werkvloer? Ontdek hun verhaal in de tentoonstelling 'Letteren en Werkveld'.

Terug naar overzicht

Minder mobiele alumni zijn welkom via de ingang aan de Volkssterrenwacht.

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in volgende activiteiten